กรณีไหนจะคืนสินค้าได้บ้าง?

๐ สินค้าต้องอยู่ภายในระยะเวลา 15 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า โดยลูกค้าจะได้รับคืนเป็นเงินสดโอนเข้าบัญชีธนาคาร

๐ สินค้าที่ท่านจะคืนต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ทั้งภาชนะบรรจุ ถุงและกล่อง

๐ ป้ายสินค้าต้องยังติดอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์

๐ สินค้าในหมวดเซลล์ไม่สามารถเปลี่ยนหรือคืน

๐ สินค้าที่มีการใช้รหัสส่วนลด สามารถเปลี่ยนคืนสินค้าได้

ทาง Chubby Kids จะดำเนินการตรวจสอบสินค้า และโอนเงินสดคืนเข้าบัญชีให้ภายใน 7 วัน หลังจากได้รับสินค้าคืน

หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าคืน ผู้ซื้อต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ยกเว้นกรณีสินค้าชำรุดเสียหายจากการขนส่งก่อนถึงมือคุณ ทางเราจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด)

๐ คุณสามารถติดต่อขอคืนสินค้าได้โดยติดต่อเราผ่านทาง Line@, Facebook และ Email