นโยบายความปลอดภัย ของ Chubbybasket ?

เว็บไซต์ www.chubbykids.co เปิดใช้งานด้วยโปรโตคอล https เพื่อช่วยให้ข้อมูลของผู้ใช้คงความสมบูรณ์ถูกต้องและรักษาข้อมูลไว้เป็นความลับ ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณป้อนข้อมูลลงในแบบฟอร์มบนเว็บไซต์เพื่อสมัครสมาชิกหรือซื้อสินค้า รวมทั้งกรอกข้อมูลบัตรเครดิต เว็บไซต์ของเราจะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และเก็บเป็นความลับ เพื่อช่วยรับรองความปลอดภัยในการทำธุรกรรมออนไลน์ของคุณอย่างสูงสุด